خبرنامه شماره 108 - آبان ماه ۱۳۹۹

خبرنامه شماره 108 - آبان ماه ۱۳۹۹

نوع مطلب: خبرنامه

اهمیت کشاورزی و زراعت در تأمین نیازهای غذایی انسان بر کسی پوشیده نیست. در مدیریت کشاورزی پایدار، بهره‏گیری صحیح از منابع آبی، خاکی و انرژی خورشیدی نقش مؤثری دارد. در این نوع مدیریت، تجمیع، آنالیز و تحلیل داده‏های اطلاعاتی مؤثر بر محصولات کشاورزی و استفاده از نتایج حاصله در برنامه‌ریزی‌های کلان مدیریت پایدار زراعت یک محصول، کار بسیار پیچیده‏ای است.نویسنده

حجت فتحی هفشجانی

حجت فتحی هفشجانی