دفتر اصفهان

 

اصفهان از مناطق مستعد جهت کشاورزی می باشد لذا شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در سال 1351 با تاسیس نمایندگی اصفهان فعالیت های خود را در این استان آغاز نمود و این فعالیت ها تا سال 1356 ادامه داشت. با توجه به روند فعالیت های مرتبط با دانه های روغنی و کاهش شدید تولید این دفتر در سال 1357 تعطیل و مجددا در سال 1366 آغاز به فعالیت نمود و تا سال 1374 تحت عنوان دفتر و حوزه فعالیت نمایندگی فارس فعالیت می نمود و از سال 1374 به عنوان نمایندگی و سپس با توجه به روند توسعه زراعت های مرتبط با دانه های روغنی که عمدتا به گلرنگ و کلزا محدود می شد از سال 1391 به نام دفتر مستقل به فعالیت خود ادامه داد.

آقای مهندس منصور شهریاری

رئیس دفتر اصفهان

حوزه فعالیت: استان های اصفهان، یزد و چهار محال بختیاری

تلفن: 37810004-031

فکس: 37810004-031

آدرس: ورودی شهرک امیریه، بلوار گلها، ساختمان شماره 2 شرکت خدمات حمایتی

این دفتر سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری را تحت پوشش خود قرار داده و در خصوص توسعه کشت، ترویج و معرفی دانه های مهم نظیر آفتابگردان، گلرنگ و کلزا در آن ها اهتمام می ورزد. این دفتر طی سالیان فعالیت خود در حوزه های تولید بذر اعم از انواع بذور استاندارد (Open Pollination) و همچنین بذر هیبرید آفتابگردان و کلزا اقدام نموده است و در سال های 1384 با تولید 390 تن بذر کلزا استاندارد و 360 تن بذر گلرنگ حداکثر میزان تولید را داشته است.

دفتر اصفهان در توسعه زراعت گلرنگ در استان نقش قابل توجهی را ایفا نموده و این زراعت از یک زراعت حاشیه ای به کشتی زراعی و مکانیزه در سطح قابل ملاحظه سوق داده است به نحوی که در سال 1381 تولید 4000 تن دانه گلرنگ و تداوم آن در اثر تلاش های این دفتر صورت پذیرفته است. این دفتر دارای انبار مستقل در شرق اصفهان در منطقه زیار می باشد.