محصولات شرکت

درباره توسعه کشت دانه های روغنی

در سال 1345 به دنبال مشکلات ایجاد شده در تامین روغن نباتی کشور از طریق واردات، شورای اقتصاد وقت صنایع را ملزم به تاسیس شرکتی تخصصی نمود تا با توسعه کشت دانه های روغنی و افزایش تولید و خودکفایی در این خصوص باعث رفع نگرانی ها گردد. به همین منظور در روز پنج شنبه بیستم بهمن 1345 جلسه ای برگزار و بنیان این شرکت مهم و اثرگذار گذاشته شد و جناب آقای مهندس رضا رزم آرا به عنوان اولین مدیرعامل شرکت منصوب گردید.

استراتژی شرکت

ما بر این باوریم که در آینده می توانیم با تکیه بر بیش از نیم قرن فعالیت در عرصه های مختلف کشاورزی با رویکرد تخصصی در زمینه دانه های روغنی با توجه ای ویژه به تکنولوژی ها و علم روز دنیا در فرایندهای تحقیقات و تولید بذر دانه و فعالیتهای بازرگانی شرایطی پایدار درعرصه های مختلف کشاورزی روز در کشور و فراتر از مرزهای آن فراهم نماییم. وجود کارشناسان زبده محققین پرتوان امکانات فنی سایت تحقیقاتی مستقل فضاهای انباری متعدد و کارخانجات تولید انواع بذور در اقصی نقاط کشور در کنار اساسنامه کامل و پویا امکان فعالیت در تمامی حوزه های مرتبط با کشاورزی را فراهم می نماید

مشخصات نمایندگی ها و دفاتر شرکت

دانلود اپلیکیشن

توسعه کشت دانه های روغنی
  • امکان خرید کشاورزان
  • امکان دسترسی به نیازها و محصولات
  • امکان دانلود دستورالعملها
  • و سایر امکانات برنامه