محصولات شرکت
آرشیو اخبار
کاشت مزرعه بذری سویا رقم آرین در دشت ناز
کاشت مزرعه بذری سویا رقم آرین در دشت ناز

با توجه به تفاهم‌نامه فیمابین مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی و شرکت زراعی دشت ناز، کاشت طرح های تحقیقاتی مرکز تکاتو...

علی زمان میرآبادی
تعامل همکاری شرکت زراعی دشت ناز ساری با حوزه تحقیق...

براساس تعاملات فیمابین حوزه تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با شرکت زراعی دشت ناز، مقرر شد طرح‏های تحقیق...

علی زمان میرآبادی
عقد قرارداد کشت سویا در ۱۳۷۰ هکتار از اراضی استان...

با سپری شدن بیش از دوماه از اغاز کشت دانه روغنی سویا در مازندران بیش از ۱۳۰۰ هکتار از اراضی استان تحت کشت این ...

کیوان فرهنگ آسا

درباره توسعه کشت دانه های روغنی

در سال 1345 به دنبال مشکلات ایجاد شده در تامین روغن نباتی کشور از طریق واردات، شورای اقتصاد وقت صنایع را ملزم به تاسیس شرکتی تخصصی نمود تا با توسعه کشت دانه های روغنی و افزایش تولید و خودکفایی در این خصوص باعث رفع نگرانی ها گردد. به همین منظور در روز پنج شنبه بیستم بهمن 1345 جلسه ای برگزار و بنیان این شرکت مهم و اثرگذار گذاشته شد و جناب آقای مهندس رضا رزم آرا به عنوان اولین مدیرعامل شرکت منصوب گردید.

مشخصات نمایندگی ها و دفاتر شرکت

دانلود اپلیکیشن

توسعه کشت دانه های روغنی
  • امکان خرید کشاورزان
  • امکان دسترسی به نیازها و محصولات
  • امکان دانلود دستورالعملها
  • و سایر امکانات برنامه