پیام تبریک حلول سال جدید

پیام تبریک حلول سال جدید

اي تغيير دهنده دلها و ديده‏ ها - اي مدبر شب و روز - اي گرداننده سال و حالت ها - بگردان حال ما را به نيكوترين احوال. خداوند متع...


صفحه 1 از 4
اخبار نمایندگی ها
پیام تبریک حلول سال جدید انتشار خبرنامه شماره 101 - فروردین ماه 1399 تدارک و توزیع بذر شالی توسط نمایندگی مازندران تدارک نهاده های مورد نیاز زارعین و باغداران مازندرانی توسط نمایند... انتشار خبرنامه شماره 100 - اسفند ماه 1398 بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از دفاتر شرکت توسع... برگزاری جلسه کمیته فنی تولید بذر سویا و برنامه تولید ۵۶۰ تن بذر ج... انتشار خبرنامه شماره 99 - بهمن ماه 1398 برگزاری جلسه کارگروه آب، خاک و کشاورزی شهرستان گلوگاه با اولویت ک... جلسه مشترک مدیریت هماهنکی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مازندرا... تدارک سولفات آمونیوم گرانول جهت سرک مزارع کلزای مازندران استحصال 18030 کیلو بذر شالی رقم طارم هاشمی توسط شرکت تکنوپارس در ... گزارش وضعیت مزرعه تولید بذر کتان در بابلسر برگزاری کلاس آموزشی مرحله داشت و تغذیه گیاه کلزا در منطقه گلوگاه ... استفاده از ظرفیت های تشکل های بخش زراعت مازندران در راستای افزایش... دریافت پروانه تولید بذر کنجد توسط شرکت توسعه کشت دانه های روغنی برداشت مکانیزه کنجد برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه استحصال 110800 کیلوگرم بذر سویا توسط نمایندگی شرکت در مازندران راندمان بالای تولید محصول سویا رقم کتول در مازندران تدارک 60 درصد بذر سویای مورد نیاز سویاکاران مازندران در 9 رقم و ط... همکاری در توزیع بذور غلات در نمایندگی مازندران کشت دو مزرعه بذری کتان در استان مازندران توزیع 8 برابری گائوچو در زراعت کلزا نسبت به سنوات گذشته در مازندر... توزیع بیش از 2800 تن کود پایه توسط نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه ه... کشت 13500 هکتار کلزا در استان مازندران در سال 98