صفحه 1 از 6
اخبار نمایندگی ها
انتشار اولین ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC بولتن ماهانه تحقیقات دانه های روغنی بازدید زمین ‏های شالی زاری جهت کاشت ارقام سویای زودرس بعد از بردا... بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی حوزه ساری و میاندرود از مر... بازدید مرحله دوم از مزارع پنبه انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت توسعه کشت نو آوران پارس و ... کشت بیش از 1560 هکتار سویا در اراضی استان مازندران بازدید مدیر تحقیق-توسعه و مسئول حفظ نباتات شرکت زراعی دشت ناز از ... انتشار خبرنامه شماره 104 - تیرماه 1399 طراحی و ساخت دستگاه شمارش صد دانه سویا و 500 دانه کلزا کاشت مزرعه بذری سویا رقم آرین در دشت ناز تعامل همکاری شرکت زراعی دشت ناز ساری با حوزه تحقیقات شرکت توسعه ک... عقد قرارداد کشت سویا در ۱۳۷۰ هکتار از اراضی استان مازندران انتشار خبرنامه شماره 103 - خرداد ماه 1399 اخذ مجوز نظام مهندسی کشاورزی جهت ارائه خدمات پژوهشی و کاربردی توس... کشت ردیفی پنبه در قره تپه شهرستان بهشهر برگزاری دومین کلاس آموزشی ترویجی کشت قراردادی پنبه در مازندران بازدید پنبه کاران مازندرانی از کارخانه ریسندگی ساوین تاب برگزاری جلسه آموزشی ترویجی زراعت پنبه در قره تپه بهشهر برگزاری دومین جلسه ستادی هماهنگی کشت قراردادی پنبه جلسه هماهنگی کشت قراردادی پنبه در بهشهر کشت قراردادی پنبه در مازندران انتشار خبرنامه شماره 102 - اردیبهشت ماه 1399 پیام تبریک حلول سال جدید انتشار خبرنامه شماره 101 - فروردین ماه 1399 تدارک و توزیع بذر شالی توسط نمایندگی مازندران