اخبار نمایندگی ها
حضور در هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مازندران برگزاری کلاس آموزشی زراعت کلزا در نکا برگزاری کارگاه آموزشی سواد سلامت بانوان با رویکرد سلامت توسط مدی... برگزاری کلاس آموزشی دانه های روغنی پاییزه (کلزا و کتان) وبژه کار... تسلیت و همدردی برگزاری کارگاه آموزشی زراعت گیاه روغنی و دارویی کتان درشهرستان سو... برگزاری کارگاه اموزشی کشت پاییزه گندم و کلزا و اهمیت استفاده از ب... دعوت به همکاری کارشناس بازرگانی دعوت به همکاری کارشناس گیاهپزشکی دعوت به همکاری کارشناس زراعت و اصلاح نباتات/ تکنولوژی بذر برگزاری دوره آموزشی آفات و بیماریهای کلزا / تغذیه کلزا در مازن... گردهمایی سالیانه مدیران و کارشناسان شرکت توسعه کشت دانه های روغنی آغاز عملیات برداشت طرحهای آفتابگردان، بادام زمینی، سویا و کنجد  1... ایجاد اولین مزارع بذری کتان درشهرستان بیله سوار توسط شرکت توسعه ک... بازدید مجری دانه های روغنی کشور آقای دکتر منصوری و هیئت همراه هیئ... ارزیابی ژنوتیپ های زودرس سویا پس از شالی جهت تولید علوفه و دانه د...