ارقام اصلاح و ثبت شده:

نتایج تحقیقات انجام شده توسط شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تا کنون  منجر به معرفی  یک رقم سویا به نام  آرین  - دو رقم  کلزا به نام های مهتاب و زمان  - دو رقم  کتان  به نام های  تکاپو و گلچین  شده  است که تماما به نام شرکت ثبت گردیده اند.


 

 

مجوز های تولید بذر:

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی دارای بیش از نیم قرن فعالیت در زمینه تولید بذر دانه های روغنی می باشد. این شرکت پس از تاسیس موسسسه ثبت و گواهی بذر و نهال در سال 1382 به عضویت موسسه درآمده و همکاری شایانی با این مرکز داشته است.