بادام زمینی

بادام زمینی گیاهی علفی و یکساله بوده که ارتفاع آن به 30 تا 50 سانتیمتر می رسد. برگهای آن متقابل، پرمانند با چهار برگچه که دو به دو روبروی هم قرار گرفته اند و برگ انتهایی ندارند. گلها زرد- قرمز هستند. بعد از گرده افشانی، ساقه گلدهنده کشیده می شود به طوریکه خم شده تا به زمین برسد و تخمدان با زمین تماس پیدا کند. بعد از آن، رشد ساقه گلدهنده باعث می شود تخمدان به درون زمین رفته و میوه آن در درون غلافهایی در داخل زمین تشکیل شود. هر غلاف معمولا بین 1 تا 4 دانه دارد. گلهای بادام زمینی به صورت جانبی و در گل آذینهای خوشه ای رشد می کنند. در نتیجه خودگرده افشانی گلها پژمرده شده و از بین می روند. میوه درون پوسته های چروکیده و خشکی تشکیل می شود. غلافها 120 تا 150 روز بعد از کاشت دانه می رسند. اگر برداشت زود صورت گیرد دانه های درون غلاف نرسیده باقی می مانند و در صورت برداشت دیرهنگام غلافها از ساقه جدا شده و در هنگام برداشت در داخل خاک باقی می مانند. برداشت بادام زمینی با استفاده ماشینهای مخصوصی انجام می شود که می تواند بوته را درست از زیر قسمت غلافها بردارد. این ماشین بوته را الک کرده تا تنها دانه ها باقی بمانند. پس از آن دانه از پوست جدا می شوند. بادام زمینی اهلی در واقع تلاقی دو گونه A. duranensis و A. ipaensis و یک آلوتتراپلوئید است