حوزه مدیریت بازرگانی تولید

 

با توجه به ضرورت تشکیل شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با هدف سازماندهی و ایجاد ارتباط مناسب بین زنجیره تولید (کشاورزان) و مصرف (کارخانجات روغن کشی و روغن نباتی) و به عنوان بازوی اجرائی وزارت کشاورزی و عمران روستائی وقت، لزوم ایجاد واحدی که بتواند تولیدات کشاورزان را به نحوه مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد بیش از پیش احساس می شد و بر همین اساس و با افزایش تولید دانه های روغنی آفتابگردان و سویا در داخل کشور واحد مرکز نظارت بر صنایع روغن نباتی در شرکت شکل گرفت.

اهم وظایف مرکز نظارت به شرح ذیل بوده است:

  1. نظارت و مشارکت در تهیه برنامه زمانی مناسب جهت خرید دانه و اعمال مدیریت توزیع آن بین کارخانجات مختلف روغن کشی
  2. نظارت و مشارکت در تعیین میزان سهمیه کارخانجات مختلف روغن کشی در رابطه با حجم دانه های روغنی مورد نیاز با توجه به ظرفیت تولید
  3. نظارت و مشارکت در تعیین میزان سهمیه کارخانجات روغن کشی و روغن نباتی از میزان روغن های خام تولید داخلی با توجه به ظرفیت تولید آن ها
  4. ایجاد هماهنگی های مورد نیاز با شورای تولید و توزیع روغن نباتی به منظور برطرف نمودن مشکلات حمل
  5. اخذ اطلاعات لازم از دفاتر شرکت در بنادر ورودی کشور در رابطه با نحوه و زمان تخلیه کشتی های حامل روغن خام نباتی

به تدریج و با آغاز دهه 80 و با تاسیس و راه اندازی تشکل های موازی که اساس ایجاد و شکل گیری آن ها (که وظایف این مرکز در شرکت بوده) انتقال وظایف خطیر این واحد به تشکل ها موجب کاهش موثر کارائی و اثرگذاری در انجام بهنگام و مطلوب فعالیت و وظایف گذشته این واحد گردید. این مهم در سال 1386 به دلیل شرایط خاص به وجود آمده و منفک شدن عملیات خرید دانه از شرکت به اوج خود رسید.

با توجه به تغییر سیاست های  اعمال شده در زمینه امر خرید دانه های روغنی این بخش (واحد نظارت بر صنایع روغن نباتی) به حوزه بازرگانی تولید تغییر کرده تا در بخش های  زیر متناسب با شرایط انجام وظیفه نماید:

  • انجام عملیات کار گزاری خرید دانه های روغنی کلزا – سویا – آفتابگردان – گلرنگ به سفارش شرکت های دولتی و خصوصی
  • انجام عملیات مدیریت تحویل و حمل دانه های روغنی کلزا – سویا – آفتابگردان و گلرنگ به سفارش شرکت های  خصوصی
  • تهیه و ارائه برنامه های در آمد زا متناسب با  شرایط نمایندگی ها و دفاتر شرکت
  • بازاریابی و فروش محصولات فرعی حاصل از عملیات استحصال بذور کلزا – سویا – آفتابگردان – گلرنگ
  • برگزاری کلاس های آموزشی جهت مدیریت مناسب عملیات کارگزاری خرید دانه های روغنی در سراسر کشور