تعداد 1

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

تدارک و توزیع بذر شالی توسط نمایندگی مازندران

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

با توجه به فرصت باقیمانده تا آغاز زراعت سویا و آفتابگردان در مازندران که همه ساله در اواسط بهار آغاز میگردد در راستای بهره برداری از امکانات موجود در مناطق شرکت توسعه در مازندران طی هماهنگی به عمل امده نسبت به توزیع بذر شالی مورد نیاز زارعین مازندرانی و پس از اخذ مجوز از سازمان جهادکشاورزی اقدام گردید.