تعداد 5

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

کاشت مزرعه بذری سویا رقم آرین در دشت ناز

نویسنده: علی زمان میرآبادی  |   ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

با توجه به تفاهم‌نامه فیمابین مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی و شرکت زراعی دشت ناز، کاشت طرح های تحقیقاتی مرکز تکاتو در قطعه 18 زمین‌های دشت ناز از روز یک‌شنبه 18 خرداد آغاز گردید. در کنار طرح های تحقیقاتی مزرعه رقم آرین به مساحت حدود 1.2 هکتار در تاریخ 20 خرداد کشت گردید تا هم به عنوان نمونه شاهد در کنار ارقام کلکسیون سویا باشد و از بذر حاصله، به عنوان بذر پایه در سال‌های آتی استفاده گردد. قابل ذکر است حداقل فاصله ایزولاسیون 10 متر با سایر ارقام سویا در کشت مزرعه رعایت گردید.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

اخذ مجوز نظام مهندسی کشاورزی جهت ارائه خدمات پژوهشی و کاربردی توسط مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۳ خرداد ۱۳۹۹

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از دریافت مجوز نظام مهندسی کشاورزی جهت ارائه خدمات پژوهشی و کاربردی توسط مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) خبر دادند.

ریاست محترم نمایندگی مازندران:

گزارش وضعیت مزرعه تولید بذر کتان در بابلسر

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۸ دی ۱۳۹۸

طی بازدید مورخ 2 دی ماه کارشناسان شرکت در منطقه بهنمیر استان مازندران از زراعت تکثیر بذر کتان رقم گلچین وضعیت سطح سبز با وجود طغیان رودخانه در ماه گذشته و بروز سیلاب رضایت بخش بوده و آثاری از خسارت در زراعت مشاهده نگردید.