تعداد 8

ریاست محترم نمایندگی مازندران اظهار داشت

بازدید مرحله دوم از مزارع پنبه

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

مرحله دوم بازدید سطوح سبز اراضی زیرکشت قراردادی پنبه بین شرکت توسعه و‌ ساوین تاب طی دو‌روز اخیر اجرایی گردید

ریاست نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در مازندران خبر داد:

کشت ردیفی پنبه در قره تپه شهرستان بهشهر

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۳ خرداد ۱۳۹۹

طی برنامه ریزی به عمل امده و تدارک دو دستگاه ردیفکار پنوماتیک توسط شرکت ساوین تاب جهت همکاری در توسعه کشت قراردادی پنبه در مازندران، امروز شنبه سوم‌ خردادماه باحضور مجری طرح پنبه کشور، مدیر زراعت سازمان، مسئول منطقه بهشهر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی نسبت به کشت مکانیزه پنبه در زراعت آقای افغان در قره تپه شهرستان بهشهر اقدام گردیده و مقرر گردیده نسبت به همکاری جهت کشت سایر متقاضیان نیز اقدام شود

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

برگزاری دومین کلاس آموزشی ترویجی کشت قراردادی پنبه در مازندران

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

دومین جلسه آموزشی مرتبط به زراعت قراردادی پنبه در استان مازندران در محل مرکز خدمات کلباد شهرستان گلوگاه و باحضور مدیرزراعت و مدیر ترویج سازمان جهادکشاورزی مازندران و مدیر شهرستان گلوگاه، نماینده کشاورزان استان، رییس نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و چهل نفر از زارعین علاقمند به زراعت پنبه برگزار گردید

ریاست نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در مازندران خبر داد:

بازدید پنبه کاران مازندرانی از کارخانه ریسندگی ساوین تاب

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیرو‌تفاهم نامه همکاری فیمابین بین شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و شرکت ساوین تاب پیرامون کشت قراردادی پنبه نسبت به بازدید پنبه کاران از کارخانه ریسندگی ساوین تاب کارفرمای طرح کشت قراردادی پنبه در سال جاری اقدام گردید

برگزاری جلسه آموزشی ترویجی زراعت پنبه در قره تپه بهشهر

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

در راستای اجرای طرح کشت قراردادی پنبه ساعت ۱۱ یکشنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه جلسه ای آموزشی ترویجی به ابتکار مرکز خدمات کشاورزی میانگاله بهشهر در مسجد جامع روستای قره تپه بهشهر برگزار گردید

رئیس نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در مازندران:

برگزاری دومین جلسه ستادی هماهنگی کشت قراردادی پنبه

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

دومین جلسه هماهنگی کشت پنبه در راستای اجرای کشت قراردادی پنبه در استان مازندران در مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی برگزار گردید

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

جلسه هماهنگی کشت قراردادی پنبه در بهشهر

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

نخستین جلسه هماهنگی کشت پنبه در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بهشهر و باحضور مدیر زراعت سازمان، کارشناسان مسئول دانه های روغنی و پنبه سازمان، مدیر و‌معاونین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر، کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی گلوگاه و رییس نمایندگی و مسئول منطقه بهشهر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به منظور هماهنگی عملیات اجرایی برگزار گردید

رییس نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در مازندران:

کشت قراردادی پنبه در مازندران

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

با ابتکار و پیگیری سازمان جهادکشاورزی مازندران نسبت به کشت قراردادی پنبه طی سال جاری زراعی اقدام خواهد شد