تعداد 9

مدیریت محترم تحقیقات و آموزش اظهار داشتند:

انتشار خبرنامه شماره 106 - شهریورماه 1399

نویسنده: حجت فتحی هفشجانی  |   ۱ شهریور ۱۳۹۹

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، میترا رمضانی، صلاح معتمدی، سارا کبیرنتاج، آیدین حسن زاده، رضاپور مهدی علمدارلو

مدیریت محترم تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

انتشار خبرنامه شماره 102 - اردیبهشت ماه 1399

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، مهتاب صمدی، رضاپور مهدی‏ علمدارلو، آیدین حسن ‏زاده، صلاح معتمدی، میترا رمضانی

مدیریت محترم تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

انتشار خبرنامه شماره 101 - فروردین ماه 1399

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، صلاح معتمدی، ملیحه شلتوکی، مهتابه صمدی، رضاپور مهدی علمدارلو، آیدین حسن زاده

مدیریت محترم تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

انتشار خبرنامه شماره 100 - اسفند ماه 1398

۱ اسفند ۱۳۹۸

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، صلاح معتمدی، ملیحه شلتوکی، مهتاب صمدی، رضاپور مهدی علمدارلو، آیدین حسن زاده

سردبیر بولتن تحقیقات دانه های روغنی:

انتشار خبرنامه شماره 99 - بهمن ماه 1398

۲۸ دی ۱۳۹۸

هیات تحریریه این شماره: کامبیز فروزان، مهتاب صمدی، رضاپور مهدی علمدارلو، آیدین حسن زاده، صلاح معتمدی و ملیحه شلتوکی

ریاست محترم نمایندگی مازندران:

گزارش وضعیت مزرعه تولید بذر کتان در بابلسر

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۸ دی ۱۳۹۸

طی بازدید مورخ 2 دی ماه کارشناسان شرکت در منطقه بهنمیر استان مازندران از زراعت تکثیر بذر کتان رقم گلچین وضعیت سطح سبز با وجود طغیان رودخانه در ماه گذشته و بروز سیلاب رضایت بخش بوده و آثاری از خسارت در زراعت مشاهده نگردید.

انتشار خبرنامه شماره 98

۱ دی ۱۳۹۸

هیئت تحریریه این شماره: کامبیز فروزان، علی زمان میرآبادی، مهتاب صمدی، رضاپور مهدی‏ علمدارلو، آیدین حسن‏ زاده، صلاح معتمدی، ملیحه شلتوکی