تعداد 1

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

برگزاری کلاس آموزشی مرحله داشت و تغذیه گیاه کلزا در منطقه گلوگاه نمایندگی مازندران

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۷ دی ۱۳۹۸

مهندس فرهنگ آسا، رییس نمایندگی شرکت توسعه با استقبال از برگزاری کلاس های آموزشی اخیر و تداوم برگزاری این کلاس ها حسب نیاز در مناطق استان با اشاره به نقش موثر عملکرد در واحد سطح و درامد حاصله زارعین از کشت یک زراعت در انتخاب کشت در سنوات بعد به تدوین الگوهای مصرف موادغذایی در زراعت کود پذیر کلزا توسط کارشناسان شرکت پرداخته و خواستار مراجعه کلزاکاران به دفاتر شرکت توسعه جهت دریافت خدمات فنی مهندسی و تحویل کلیه نهاده های تخصصی مرتبط به مراحل مختلف زراعت دانه های روغنی گردید