ویژه نامه - اسفندماه ۱۳۹۹

بولتن ماهانه تحقیقات دانه های روغنی

نوع مطلب: بولتن تخصصی

هر ساله تعداد زیادی طرحهای کاربردی در حوزه زراعت محصولات روغنی در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ویژه   نباتات بهاره و پاییزه دانه‎های روغنی انجام می‏گیرد. هدف از  اجرای این طرحها عمدتا تولید ارقام تجاری  با ویژگی های مطلوب  زراعی و متحمل به تنش های محیطی برای شرایط آب و هوایی استانهای مختلف  کشور می باشد. با توجه به استقرار  مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه ها روغنی در استان مازندران، عمده طرحهای به زراعی و به نژادی  محصولات روغنی در این استان انجام می گیرد. با توجه به همکاریهای نزدیک  و علمی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با شرکت زراعی دشت ناز ساری، پایلوت اجرایی طرحهای مصوب شرکت در دو سال اخیر در اراضی  شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام می گیرد.نویسنده

حجت فتحی هفشجانی

حجت فتحی هفشجانی