برگزاری کارگاه آموزشی سواد سلامت بانوان با رویکرد سلامت توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری

برگزاری کارگاه آموزشی سواد سلامت بانوان با رویکرد سلامت توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری

نوع مطلب: اخبار نمایندگی ها

برگزاری کارگاه آموزشی سواد سلامت بانوان با رویکرد سلامت  توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری 

کارگاه آموزشی سواد سلامت بانوان با رویکرد سلامت ، ویژه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران  با همکاری شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  در روز چهارشنبه تاریخ 24  آبان ماه 1402 در سالن همایش مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه ها ی روغنی برگزار شد .در این همایش یک روزه ریاست محترم  جهاد کشاورزی شهرستان جناب آقای مهندس علوی، مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان و بانوان کارمند سازمان جهاد کشاورزی استان حضور داشتند و ضمن برگزاری کارگاه آموزشی کنترل استرس، لوح تقدیری از طرف فرماندار محترم ساری به   بانوان محترم شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان اهدا گردید.