برگزاری کلاس آموزشی زراعت کلزا در نکا

برگزاری کلاس آموزشی زراعت کلزا در نکا

نوع مطلب: اخبار نمایندگی ها

برگزاری کلاس آموزشی زراعت کلزا در نکا 
کارگاه آموزشی زراعت کلزا  در روز یکشنبه 5 آذر 1402 از ساعت 10 صبح در مرکز خدمان قره طغان نکا برای کلزا کاران آن منطقه برگزار شد. محوریت این کارگاه، تغذیه  و  علف های هرز کلزا بود. در این کارگاه یک روزه سرکار خانم دکتر برومند از شرکت دانه های روغنی و جناب آقای دکتر رمضانپور و آقای دکتر نورعلی زاده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی به ارائه مطالبی در خصوص تغذیه ،  زراعت و مدیریت علفهای هرز  کلزا پرداختند.  در پایان به سوالات کشاورزان در زمینه کشت و زراعت کلزا  پاسخ داده شد.