مشارکت کارشناسان شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در دوره آموزشی تغذیه مرکبات

مشارکت کارشناسان شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در دوره آموزشی تغذیه مرکبات

نوع مطلب: آفتابگردان

کلاس ترویجی_ آموزشی تغذیه مرکبات با حضور اساتید مرکز تحقیقات مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، و شماری از مسئولین ترویج مدیریت جهاد کشاورزی ساری و نکا در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ در روستای اسفندان ساری برای باغداران و بهره برداران منطقه برگزار شد. در این کلاس آموزشی، کارشناسان مرکز تحقیقات رامسر توضیحاتی  را در خصوص تغدیه اصولی مرکبات و اهمیت انجام آزمون خاک و برگ ارائه نمودند. همچنین کارشناسان  آزمایشگاه خاکشناسی شرکت  توسعه کشت دانه های روغنی،  به معرفی آزمایشگاه تخصصی (تشخیصی - توصیه ای)  خاکشناسی پرداخته و بروشور آموزشی مربوط به نحوه نمونه گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه توزیع گردید.